روابط طولی در مثلث - هندسه یازدهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

در این مطلب قصد داریم درس سوم هندسه یازدهم که از مباحث آزمون 9 مهر هست را مرور و جمع بندی کنیم

روابط طولی در مثلث - هندسه یازدهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

در این مطلب قصد داریم درس سوم هندسه یازدهم که از مباحث آزمون 9 مهر هست را مرور و جمع بندی کنیم.


دوستان عزیز برای ارتباط بیشتر با رتبه های برتر می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

رتبه برترها


فاضل مهرآئین - دانشجوی مهندسی مکانیک صنعتی شریف - رتبه 333 منطقه یک تست ها


در مثلثی به ابعاد 6 و 8 و 5 نیم سازهای کوچکترین زاویه آن ضلع مقابل را در دو نقطه قطع میکند فاصله این دو نقطه چقدر است؟ (کنکور ریاضی-96)

     1)   195/14
    2)    102/7
    3)    120/7
    4)    124/7


در شکل زیر اندازه ضلع بزرگ چهارضلعی کدام است؟ (آزمون کانون-98)
  1) 10√2
 2) 11√2
 3)3√4
 4)2√5
 

پاسخ تست ها در فایل ضمیمه بارگذاری شده است.