آنچه دانش آموزان پنجم باید درباره‌ی آزمون هدیه 2 مهر بدانند

پنجمی‌های عزیز سلام دومین آزمون هدیه تابستانی کانون که در دو بخش دروس نگاه به گذشته و دروس نگاه به آینده به ترتیب در 2 روز متوالی (جمعه و شنبه) برگزار می‌شود

آنچه دانش آموزان پنجم باید درباره‌ی آزمون هدیه 2 مهر بدانند

پنجمی های عزیز سلام

 برنامه دومین آزمون هدیه تابستانی کانون که در دو بخش دروس نگاه به گذشته و دروس نگاه به آینده به ترتیب در 2 روز متوالی (جمعه و شنبه) برگزار می شود را در زیر می توانید مشاهده نمایید. در روز جمعه بخش نگاه به گذشته و در روز شنبه بخش نگاه به آینده را آزمون می دهید. بخش نگاه به گذشته شامل کل مباحث درس های ریاضی، علوم و فارسی سال چهارم و بخش نگاه به آینده تقریبا نیمی از مطالب نیمسال اول درس های ریاضی، علوم و فارسی سال پنجم (مطابق برنامه جدول زیر) را شامل می شود

ثبت نام در این آزمون برای دانش آموزان کانونی و غیرکانونی رایگان است. برای دانش آموزان کانونی که در آزمون 18 تیر شرکت کرده اند مقایسه کارنامه آزمون 2 مهر و 18 تیر میزان پیشرفت آنها را در درس های نگاه به گذشته نشان می دهد. همچنین برای دانش آموزان غیر کانونی آزمون 2 مهر فرصت مناسبی است تا از میزان تسلط خود بر درس های ریاضی، علوم و فارسی سال چهارم آگاهی یابند و بر مبنای کارنامه آزمون در ابتدای سال تحصیلی بتوانند برنامه ریز صحیح و آگاهانه ای انجام دهند. پیشنهاد می کنیم هر دانش آموز کانونی و غیر کانونی هم کلاسی ها و دوستان خود را نیز برای شرکت در این آزمون دعوت نماید. جهت ثبت نام در آزمون هدیه کد #13*8451*6655* را شماره گیری نمایید.