اوج پرواز با دو بال زیبای دقت و سرعت

یکی از مهارت‌های مهمی که در آزمون‌های علمی رقابتی سنجش می‌شود، "سرعت عمل" در پردازش و انتقال اطلاعات و آموخته‌ها است.

اوج پرواز با دو بال زیبای دقت و سرعت

یکی از مهارت‌های مهمی که در آزمون‌های علمی رقابتی سنجش می‌شود، "سرعت عمل" در پردازش و انتقال اطلاعات و آموخته‌ها است.

بر اساس آموزه‌های علم فیزیک سرعت یک متحرک معادل میزان جابه‌جایی آن در یک بازه‌ی زمانی است. اما سرعت مطلوب و موردنظر در مطالعه و تمرین تستی، علاوه بر میزان پردازش اطلاعات در واحد زمان، آمیختگی با مفهوم دقت نیز دارد. سرعت بالا وقتی زیباست که با بیشترین دقت همراه باشد و دقت بالا نیز زمانی سودمند است که با سرعت عمل و چابکی همراه باشد. از پیوستگی دقت و سرعت مفهوم زیبای "مدیریت زمان" متولد می‌شود که توانایی تسلط بر خود و آموخته‌ها و کنترل هیجان و استفاده از تجربه‌های زیبای آزمونی در آن جای دارد.

قرار نیست که به همه‌ی سؤال‌ها در یک آزمون زمان‌دار پاسخ دهید. بهتر آن است که در دور اول بررسی پرسش‌ها، آن‌هایی را پاسخ دهید که  مسلط هستید و زمان زیادی از شما نمی‌گیرد. کنار سؤال‌هایی هم که اصلاً بلد نیستید نشانه‌ی منها (-) گذاشته و به‌راحتی از کنار آن‌ها عبور کنید. سؤال‌هایی هم هستند که با اینکه جواب آن‌ها را می‌دانید، اما به‌نظر وقت‌گیر می‌آیند. کنار این سؤال‌ها نیز علامت ضربدر(×) گذاشته و موقتاً از آن‌ها عبور کنید. اکنون در دور اول خیالتان راحت هست که هم یک بار تمام پرسش‌ها را دیده‌اید و هم اینکه به سؤالاتی که مسلط بودید پاسخ داده‌اید. حال بهتر است در مدت زمان باقی‌مانده سراغ پرسش‌های وقت‌گیر که با (×) مشخص کرده بودید رفته و هر مقدار از آن‌ها را که توانستید بسته به تسلط و ضریب آن درس‌ها، پاسخ دهید. 

پیشاپیش تبریک بنده را برای موفقیت‌های سرشارتان پذیرا باشید.