آنچه باید دانش آموزان سال ششم درباره آزمون هدیه 2 مهر بدانند

برنامه دومین آزمون هدیه تابستانی کانون که در سه بخش هوش و استعداد، دروس نگاه به گذشته و دروس نگاه به آینده به ترتیب در 3 روز متوالی (پنج شنبه، جمعه و شنبه) برگزار می‌شود را در زیر می‌توانید مشاهده ن

آنچه باید دانش آموزان سال ششم درباره آزمون هدیه 2 مهر بدانند

ششمی های عزیز سلام

 برنامه دومین آزمون هدیه تابستانی کانون که در سه  بخش هوش و استعداد، دروس نگاه به گذشته و دروس نگاه به آینده به ترتیب در 3 روز متوالی (پنج شنبه، جمعه و شنبه) برگزار می شود را در زیر می توانید مشاهده نمایید. در روز پنج شنبه بخش تیزهوشان، در روز جمعه بخش نگاه به گذشته و در روز شنبه بخش نگاه به آینده را آزمون می دهید. بخش نگاه به گذشته کل مباحث درس های ریاضی، علوم و فارسی سال پنجم و بخش نگاه به آینده تقریبا نیمی از مطالب نیمسال اول درس های ریاضی، علوم و فارسی سال ششم (مطابق برنامه جدول زیر) را شامل می شود.

ثبت نام در این آزمون برای دانش آموزان کانونی و غیرکانونی رایگان است. برای دانش آموزان کانونی که در آزمون 18 تیر شرکت کرده اند مقایسه کارنامه آزمون 2 مهر و 18 تیر میزان پیشرفت آنها را در درس های نگاه به گذشته نشان می دهد. همچنین برای دانش آموزان غیر کانونی آزمون 2 مهر فرصت مناسبی است تا از میزان تسلط خود بر درس های ریاضی، علوم و فارسی سال پنجم آگاهی یابند و بر مبنای کارنامه آزمون در ابتدای سال تحصیلی بتوانند برنامه ریزی صحیح و آگاهانه ای انجام دهند. پیشنهاد می کنیم هر دانش آموز کانونی و غیر کانونی هم کلاسی ها و دوستان خود را نیز برای شرکت در این آزمون دعوت نماید. جهت ثبت نام در آزمون هدیه کد #13*8451*6655* را شماره گیری نمایید.