روش مطالعه درس فلسفه ومنطق از زبان رتبه 29 کنکور انسانی

روش مطالعه درس فلسفه و منطق از زبان سباجعفرزاده،رتبه 29 کنکور انسانی

روش مطالعه درس فلسفه ومنطق از زبان رتبه 29 کنکور انسانی

این مطلب توسط سباجعفرزاده،رتبه 29 کنکور انسانی و مدرس درس فلسفه و منطق گروه برترهای کانون قلمچی تهیه شده است.


درس خواندن را با تست زدن شروع می کردی یا مطالعه درسنامه؟

شروع مطالعه من با مطالعه درسنامه بود ابتدا خود متن کتاب درسی را مطالعه میکردم سپس سراغ درسنامه رفته و نکات مهم و بخش های چالشی را عمیق تر و دقیق تر بررسی میکردم وپس از بررسی نکات کلیدی سراغ تست های آموزشی رفته و نکته برداری را آغاز میکردم.

در چه زمان هایی اولویت را به تست زدن می دادی و در چه زمان هایی به مطالعه درسنامه؟

زمانی که برای اولین بار درسی را مطالعه میکردم اولویت با درسنامه بود اما در زمان مرور و جمع بندی به روش بازیابی عمل میکردم ابتدا تست زنی میکردم و سپس با توجه به اشکالاتی که داشتم مرور و بازخوانی  آن بخش را شروع میکردم.

مطالعه پاسخنامه سوالات : 

پاسخ همه سوالات را بررسی می کردی یا  فقط بعضی از آنهارا؟

در زمان بررسی پاسخنامه سعی میکردم پاسخ تمام سوالات را بررسی کنم چون گاهی سوالاتی که ساده بنظر می‌رسند یا پاسخ درست به آنها داده بودم نیز نکته ای در پی داشتند اما نکته برداری و نشان دار کردن تست ها را با سوالات اشتباه و نزده آغاز میکردم.


معیار شما برای مطالعه پاسخ نامه چه بود؟
دسته بندی سوالات به سه دسته:سوالات غلط
سوالات نزده /و سوالات صحیح مهم ترین ملاک من برای مطالعه پاسخنامه بود همچنین سعی میکردم در هر سوال علاوه بر نکته گزینه درست علل رد سایر گزینه ها را نیز بررسی میکردم‌.

منبع مطالعه سباجعفرزاده در درس فلسفه و منطق:

در این درس از کتاب آبی کانون استفاده میکردم.

این کتاب چه تاثیری در پیشرفت درسی شما داشت؟

ابتدا که شروع به مطالعه کنکوری درس فلسفه و منطق کردم این درس برایم چالشی بود و تا حدودی پاسخگویی به تست های این درس دشوار بود پس از تهیه کتاب تست زنی و مطالعه روزانه و ثابت را از این درس شروع کردم و چند از ده من در این درس از ۴ به‌۷ رسیده بود سپس پیمانه ویژه برترها را شروع کردم و توانستم به سوالات چالشی به درستی پاسخ دهم.

⭕ کدام ویژگی های کتاب برای شما مفید و از نظر شما جالب بود؟

بنظرم مهم ترین ویژگی این کتاب درسنامه های خلاصه و طبقه بندی شده و پوشش کامل مطالب درسی همراه با تست های شناسنامه دار بود.
همچنین پیمانه ویژه برترها که مختص ترازهای برتر بود نیز سوالات مهم و چالشی را در خود جای میداد که باعث می‌شد دقیق تر مطالب را بررسی کنم.

برای مطالعه کتاب چه توصیه هایی به دانش اموزان داری؟

باید به خاطر داشت که هر منبع کمک درسی یک منبع مکمل محسوب می‌شود و بایستی در کنار مطالعه آن به خود متن کتاب درسی و تک تک فعالیت ها توجه داشت همچنین برای فهم کامل و پیشرفت در درس فلسفه منطق گاهی نیاز به بررسی چندین باره تست های نشان دار می باشد نکته برداری از مطالب مهم و نکات تستی نیز در افزایش درصد بسیار موثر است‌.


سوالات درسی و مشاوره ای خود از سباجعفرزاده،رتبه29 کنکور انسانی را در قسمت نظرات بپرسید.

منبع :