آزمون‌سازی- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات درس تولید محتوای الکترونیک، مبحث آزمون‌سازی را که منطبق با مباحث آزمون 26 شهریور می‌باشد، مشاهده کنید.

آزمون‌سازی- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

خلاصه نکات درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی

مبحث آزمون‌سازی


منطبق با مباحث آزمون 26 شهریور

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )