پیوستگی آزمون ها

یکی از ویژگی‌های دانش آموزان برتر این است که اکثرادر کار خود پیوستگی و تداوم را داشته اند و بعد از شکست مایوس و نامید نشده اند .

پیوستگی آزمون ها

آدمی را با جان و دل باید ستود                    پشتکار و همتش تا بیکران باید ستود

موفقیت همیشگی نیست و شکست در بخشی از زندگی قطعا وجود دارد  و فقط کسانی که پس از شکست ادامه می دهند موفق خواهند شد یکی از ویژگی های دانش آموزان برتر این است که اکثرادر کار خود پیوستگی و تداوم  را داشته اند و بعد از شکست مایوس و نامید نشده اند .

برخی از دانش آموزان به بهانه های مختلف درآزمون ها شرکت نمی کنند از جمله ناهماهنگی با برنامه راهبردی آزمون ها, نگرانی و استرس از افت تراز ,جداشدن از برنامه وعقب ماندن  , تمام نکردن مباحث درسی  و........... 

می دانیم که شرکت در آزمون علاوه بر مشخص شدن کیفیت مطالعه تثبیت آموخته ست. 

 پس باید توجه داشته باشید که پیوستگی در آزمون ها منجر به افزایش مهارت های فراشناختی می شود و پیوسته آزمون دادن امکان شناخت و فراشناخت را بیشتر می کند و  به تعبیر  آقای قلم چی تغییر زمانی آغاز می شود که خود را همانگونه که هستیم بشناسیم.

حدود دوسال هست که شرایط کرونا درجهان حاکم شده است   آموزش به صورت غیر حضوری شده و  در این میان دانش آموزانی بودند که خود را با شرایط وفق داده  از برنامه  راهبردی  جدا نشده و از هر  موقعیتی استفاده کردندتا موقعیت ها را تبدیل به یک فرصت کردند یادمان باشد دانش آموزان برتر کار فوق العاده ای نمی کنند بلکه  فوق العاده کار می کنند در موفقیت عوامل مهمی دخالت دارد اما بدانید که پیوسته آزمون دادن ومایوس  نشدن مهم ترین عامل  موفقیت و قهرمانی است .

نویسنده: گنجی‌زاده

6/10/2023 5:48:14 AM
Menu