درسنامه علوم ششم . مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 4)

درسنامه فارسی ششم . مطابق با مبحث 26 شهریور(درس 5) . . . . . .د.

درسنامه علوم ششم . مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 4)

ششمی های عزیز سلام


در این مطلب درسنامه ای از علوم ششم مطابق با مباحث آزمون ۲۶ شهریور را می توانید مطالعه کنید.


موفق باشید 
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )