مطالب درسی دبستانی‌ها متناسب با آزمون 26 شهریور

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 26 شهریور 1400 فراهم شود.

مطالب درسی دبستانی‌ها متناسب با آزمون 26 شهریور

دانش آموزان عزیز دبستانی ،سلام!!!

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 26 شهریور  1400 فراهم شود.

با کلیک بر روی عنوان هر مطلب به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.

امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.

ششم

درسمبحث و نویسنده
ریاضینمونه سوال ریاضی ششم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریور ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش

درسنامه ریاضی ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور(تقسیم و ضرب کسرها) - فاطمه حلاجیاندرسنامه ریاضی ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور - فاطمه حلاجیان

درسنامه ریاضی ششم  - مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 2) - فاطمه حلاجیان

نمونه سوال ریاضی پنجم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریور ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش
فارسینمونه سوال فارسی ششم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریور ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش

درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور(درس 4) - فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور(درس 3) - فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور (درس 1و2) - فاطمه حلاجیان

علومنمونه سوال علوم ششم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریور ششم دبستان) - فرزانه خاکپاش

ماده تغییر می‌کند - علوم پنجم دبستان - فریده هاشمی

رنگین کمان - علوم پنجم - فریده هاشمی

درسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 3) - فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 3) - فاطمه حلاجیاندرسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور (بخش 2) - فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 26 شهریور - فاطمه حلاجیان

آزمون غیرحضوری

آزمون غیرحضوری 12 شهریور پایه ششم(آمادگی برای آزمون 26 شهریور) - فرزانه خاکپاش


پنجم

درسمبحث و نویسنده
ریاضینمونه سوال ریاضی پنجم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریو پنجم دبستان) - زهرا یوسفی

درسنامه ریاضی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 26 شهریور(نکات فصل2) - فاطمه حلاجیاندرسنامه ریاضی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 26شهریور(صفحه 1تا 31) - فاطمه حلاجیان

فارسی
درسنامه فارسی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 26شهریور(درس 1 تا 6) - فاطمه حلاجیان
علومنمونه سوال علوم پنجم - (آمادگی برای آزمون 26 شهریور پنجم دبستان) - زهرا یوسفی
رنگین کمان - علوم پنجم دبستان - خلاصه درس - محیا عباسی

درسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث26 شهریور(درس4) - فاطمه حلاجیاندرسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث26 شهریور(درس3) - فاطمه حلاجیاندرسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث26 شهریور(درس1و2) - فاطمه حلاجیان


چهارم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیفیلم آموزشی - محاسبه حاصل ضرب - بهاره کیوانی
فیلم آموزشی - محاسبه های تقریبی - ریحانه نعمتی
فیلم آموزشی - تقسیم و بخش پذیری - الهه علیان نژاد
ریاضی چهارم - نکات و سوالات درس کسر – سامان ملک احمدی
فارسیفارسی - درسنامه ایران آباد - فریده حیدرقره شیران
فیلم آموزشی - تدریس درس آرش کمانگیر - الهام سمیعیان
فیلم آموزشی - تدریس مبحث نکات مهم فارسی چهارم - الهام رضایی
علوم

زنگ علوم/خوراکی ها - علوم سوم دبستان - درسنامه - فریده هاشمی

فیلم آموزشی - مخلوط ها - مهدیس رجبی 
فیلم آموزشی - گرما و ماده - شهلا صالح فرد


سوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیفیلم آموزشی - حل مسأله، روش های نمادین - الهه علیان نژاد
فیلم آموزشی - تدریس مبحث ضرب - مهسا اردستانی
شمارش اعداد - ریاضی دوم دبستان - درسنامه - فریده هاشمی
جمع و تفریق اعداد سه رقمی - ریاضی دوم دبستان - درسنامه - فریده هاشمی
ریاضی - نکات و سوالات درس ضرب و تقسیم - مجتبی مجاهدی
ریاضی - نکات و سوالات درس عددهای کسری - مریم موسی زادگان
فارسیفیلم آموزشی - تدریس درس فداکاران - سارا رضایی
فیلم آموزشی - تدریس درس بلدرچین و برزگر - مهرانگیز لطفی 
علومفیلم آموزشی - تدریس فصل زندگی ما و آب - زهرا جباری
فیلم آموزشی - تدریس فصل زندگی ما و آب - مهرانگیز لطفی


دوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیجمع و تفریق اعداد دو رقمی - حل جدول شگفت انگیز - لیلا خداوردیان
فیلم آموزشی - تدریس تقارن و خواندن ساعت، اشکال هندسی - الناز براری پور
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اشکال هندسی - لیلا شعبانی
فارسیتمام نکات درس کتاب‌خانه کلاس ما - فارسی دوم - لیلا خداوردیان
فیلم آموزشی - تدریس درس دوستان ما - محبوبه زیرکی
فیلم آموزشی - تدریس درس دوستان ما - نسرین انوشه ای
علومعلوم - نکات مهم پیام رمز را پیدا کن2 - لیلا خداوردیان
فیلم آموزشی - پیام رمز را پیدا کن -2 علوم دوم دبستان -مینا نصیری منش
فیلم آموزشی - علوم دوم دبستان، پیام رمز را پیدا کن-2 - مونا برنا