چهارشنبه‌ها با ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه‌ها با ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

دانش آموزان عزیز تجربی و ریاضی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های ریاضیات برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی دوازدهم تجربی

ترکیب تابع - درسنامه + تست - یونس میرچولی

تابع وارون - درسنامه + تست آزمونهای کانون - یونس میرچولی

معادلات درجه 2، گویا، گنگ - جزوه + تست - یونس میرچولی

تابع نمایی و لگاریتم - درسنامه + 20 تست کنکور - یونس میرچولی

تابع و انواع آن - درسنامه + تست - یونس میرچولی

حد و پیوستگی - درسنامه + تست - یونس میرچولی

مثلثات - جزوه + 12 تست کنکور + انیمیشن - یونس میرچولی

تابع نمایی و لگاریتمی- ریاضی یازدهم- درسنامه- مهدیه امین

رسم خط - ریاضی یازدهم - مثال و تمرین - مهدی ملارمضانی


ریاضی یازدهم تجربی

معادله درجه دو-قرار گرفتن عددی بین دو ریشه سهمی- فیلم آموزشی - سهیل سهیلی


ریاضی دهم

احتمال رخ دادن پیشامد - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

مجموعه‌های متناهی و نامتناهی - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

نحوه‌ی نمایش مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

جمع بندی درس 1 تا 8 ریاضی نهم - تست و پاسخ  - فاطمه احدزاده

مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها - ریاضی نهم - فاطمه راسخ