دوشنبه‌ها با کتاب - 22 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 22 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

سه سطحی زیست پایه

دوازدهم انسانی

کتاب 500 سوال تشریحی ریاضی و آمار

دوازدهم ریاضی

 آبی هندسه

عمومی

عربی عمار جمع بندی در 200 نکته

منحصرا زبان

-

هنر

آموزش خلاقیت تصویری و تجسمی


یازدهم ریاضی

آبی آمار و احتمال

یازدهم تجربی

کتاب 500 سوال پرتکرار امتحانی زیست شناسی

یازدهم انسانی

ریاضی و آمار

دهم تجربی

پرتکرار ریاضی

دهم انسانی

جامع تاریخ

دهم ریاضی

پرتکرار ریاضی


نهم

آبی علوم

هشتم

استعداد تحلیلی

هفتم

آبی عربی


ششم دبستان

سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن

پنجم دبستان

سه سطحی فارسی

چهارم دبستان

مجموعه دروس

سوم دبستان

نویسنده کوچک

دوم دبستان

مجموعه دروس

پیش دبستانی

50تمرین برای افزایش دقت و تمرکز


دوازدهم هنرستان

-

یازدهم هنرستان

-

دهم هنرستان

-