دوشنبه 3 بهمن جامعه شناسی(دهم، یازدهم و دوازهم انسانی)

امروز دوشنبه، روز درس‌های جامعه شناسی و زبان برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه  3 بهمن جامعه شناسی(دهم، یازدهم و دوازهم انسانی)

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس جامعه شناسی برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته انسانی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


جامعه شناسی دوازدهم

جامعه‌شناسی -درس‌نامة آزمون 7 بهمن- نویسنده: محمدابراهیم مازنی


جامعه شناسی یازدهم

درس 8 - جامعه یازدهم - درسنامه - فاطمه ایزدی


جامعه شناسی دهم

نیمسال اول جامعه - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

2/4/2023 3:05:48 AM