دوشنبه‌ها با جامعه شناسی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم انسانی )

امروز دوشنبه، روز درس‌های جامعه شناسی و زبان برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه‌ها با جامعه شناسی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم انسانی )

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس جامعه شناسی برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته انسانی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


جامعه شناسی یازدهم

افق بیداری اسلامی - جامعه‌شناسی یازدهم‌ - درسنامه - فاطمه صفری


جامعه شناسی دهم

هویت ایرانی - جامعه شناسی دهم - درسنامه - فاطمه رییس زیدی

هویت ایرانی - جامعه شناسی دهم - درسنامه - علیرضا رضایی

هویت ایرانی - جامعه شناسی دهم - درسنامه - علیرضا رضایی