یکشنبه‌ها با فیزیک ( دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

امروز یکشنبه، روز درس فیزیک برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه‌ها با فیزیک ( دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

دانش آموزان عزیز تجربی و ریاضی، سلام!!

امروز یکشنبه، روز درس فیزیک برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی و ریاضی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک 26 شهریور - تحلیل ویدیویی - محمدجواد سورچی

مغناطیس- فیزیک یازدهم-خلاصه درس-محمدجواد سورچی

دما و گرما - فیزیک دهم - مرور با تست - محمدجواد سورچی

اندازه گیری - خلاصه نکات فیزیک دهم - حسین نودهانی

کار و انرژی - خلاصه نکات فیزیک دهم - حسین نودهانی

ویژگی‌های فیزیکی مواد - جمع بندی فیزیک دهم - حسین نودهانی

دما و گرما - مفاهیم فصل دما و گرمای فیزیک دهم - حسین نودهانی

الکتریسیته ساکن - فیزیک یازدهم - درسنامه - محمد مهدی رنجبر

الکتریسیته و مغناطیس - فصل اول تا سوم فیزیک یازدهم - سارینا زارع

اندازه گیری و ویژگی‌های مواد - تست فیزیک دهم - سارینا زارع

الکتریسیته ساکن - فیزیک پایه یازدهم - سارینا زارع

فیزیک یازدهم - آزمونک - حسین شکوهفیزیک یازدهم تجربی

کار و انرژی - فیزیک دهم تجربی - درسنامه - مبینا علیزاده

دما و گرما - فیزیک دهم تجربی - درسنامه - مبینا علیزاده

قانون کولن-فصل اول-فیزیک یازدهم-محمد قدس


فیزیک دهم

جمع بندی علوم - علوم نهم - درسنامه و تست - الهه پروری

نیرو - درسنامه علوم نهم - معصومه نوروزی

حرکت چیست؟ - درسنامه علوم نهم - فاطمه احدزاده

تندی متوسط و لحظه‌ای- حرکت چیست؟ - فیزیک نهم -جواد احمدی‌شعار


فیزیک دوازدهم ریاضی

نیروی وارد بر بار الکتریکی - مغناطیس - محمد اکبری

الکتریسیته ساکن - جمع بندی مباحث خازن - محمد اکبری

فیزیک یازدهم - حل تست - رادمن سرداری

القای الکترومغناطیس - فیزیک یازدهم - حل تست - رادمن سرداری

خازن - فصل 1 فیزیک یازدهم - رادمن سرداری

قانون کولن - فیزیک یازدهم - رادمن سرداری

مدارهای جریان مستقیم - فیزیک یازدهم - حل تست - رادمن سرداری

انرژی پتانسیل الکتریکی - الکتریسیته ساکن-محمد اسدی

ویژگی‌های مغناطیسی مواد - فیزیک یازدهم - پویا کلاه دوز

بررسی اثر مویینگی - فیزیک دهم - پویا کلاه دوزفیزیک یازدهم ریاضی

ویژگی‌های مواد - فیزیک دهم - محمد مهدی رنجبر