جایزه برای قهرمانان پیوستگی ، گروه دوم : دانش آموزان امسال

گروه دوم : دانش آموزان امسال دانش آموزانی که پیوستگی بیشتری دارند و غیبت نمی‌کنند یا این که کمتر غیبت می‌کنند نتایج بهتری می‌گیرند .

جایزه برای قهرمانان پیوستگی ،  گروه دوم : دانش آموزان امسال

جایزه برای قهرمانان پیوستگی 

گروه دوم : دانش آموزان امسال 

دانش آموزانی که پیوستگی بیشتری دارند و غیبت نمی کنند یا این که کمتر غیبت می کنند  نتایج بهتری می گیرند .

 امسال 4 رتبه ی 1 کشوری در رشته های تجربی و ریاضی و زبان و هنر ، بیش از 60 آزمون شرکت کردند .

 

هم چنین 5 رتبه ی یک تجربی در هر سه منطقه کنکور و در دو سهمیه ی 5% و 25% از پنج سال تا هفت سال کانونی بودند و در آزمون های کانون شرکت می کردند . کمترین تعداد آزمون ها مربوط به رتبه 1 منطقه سه هست که پنج سال کانونی بود و در 99 آزمون کانون شرکت کرده است. مهم نیست با چه پایه ی درسی شروع می کنید مهم این است که ادامه دهید و به هیچ دلیلی کار را رها نکنید  ، از موفقیت ها مغرور نشوید و ادامه دهید . از شکست ها هم مایوس نشوید و باز هم ادامه دهید.


  چند قهرمان پیوستگی جایزه می گیرند ؟

  28000 دانش آموز کانونی از دبستان تا متوسطه اول و دبیرستان تاکنون در بیش از 50 آزمون شرکت کرده اند . 

جوایزچیست ؟ 

 به هر دانش آموز یکی از  جایزه های زیر  تعلق می گیرد  

شرکت دربیش از 50   آزمون کانون( حدود 13 هزارنفر) :  50 هزارتومان کتاب کانون به انتخاب دانش آموز

شرکت در بیش از70   آزمون کانون ( بیش از نه هزار نفر):  70 هزارتومان کتاب کانون به انتخاب دانش آموز

شرکت در بیش از 100آزمون کانون(حدود چهار هزارنفر) : 100هزارتومان کتاب کانون به انتخاب دانش آموز

شرکت در بیش از 150آزمون کانون( بیش از سیصد نفر) : 150 هزارتومان کتاب کانون به انتخاب دانش آموز

ضمنا 1000 دانش آموز دبستانی بیش از سی آزمون شرکت کرده اند . برای این دانش آموزان هم جایزه ی پنجاه هزارتومان کتاب کانون به انتخاب خودشان در نظر گرفته شده است . 

توجه در صورتی که بیش از مبلغ جایزه ی خود کتاب تهیه کنید با تخفیف 25% محاسبه خواهد شد.


کد  جایزه  روز پنجشنبه 4 شهریور برای شماپیامک می گردد . 

اگر روز پنجشنبه پیامک را دریافت نکردید در قسمت کامنت ها با نام خودتان پیام بگذارید.

پس از دریافت کد  ، به سایت کانون بوک مراجعه کنید.

سایت کانون بوک


لیست اسامی قهرمانان را در لینک های زیر مشاهده کنید :

قهرمانان پیوستگی یازدهم و دوازدهم تجربی-دختر( بیش از 100آزمون) 

قهرمانان پیوستگی یازدهم و دوازدهم تجربی-پسر( بیش از 100آزمون)

قهرمانان پیوستگی یازدهم و دوازدهم ریاضی( بیش از 100آزمون)

قهرمانان پیوستگی یازدهم و دوازدهم انسانی( بیش از 100آزمون)

قهرمانان پیوستگی دهم ( بیش از 100آزمون)

قهرمانان پیوستگی هفتم و هشتم و نهم( بیش از 100آزمون)

قهرمانان پیوستگی دبستان ( بیش از 50 آزمون)
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )