تغییرات کتاب‌های درسی منابع کنکور 1401 نسبت به چاپ‌های قبلی

تغییرات کتاب‌های درسی منابع کنکور 1401 نسبت به منابع کنکور 1400 به چه صورت است؟ کدام منابع را برای کنکور 1401 باید عوض کنم؟

تغییرات کتاب‌های درسی منابع کنکور 1401 نسبت به چاپ‌های قبلی

کنکوری های عزیز 


یک سوال بسیار پرتکرار این روزها از طرف دانش آموزان و پشتیبانان مطرح است:


تغییرات کتاب های درسی منابع کنکور ۱۴۰۱ نسبت به منابع کنکور ۱۴۰۰ به چه صورت است؟

کدام منابع را برای کنکور ۱۴۰۱ باید عوض کنم؟


کنکوری های ۱۴۰۱ به خصوص داوطلب های کنکور تجربی ؛ لازم دانستیم به این سوال شما که منابع چه تغییراتی کرده پاسخ بدهیم.


در مطالب پیوست تغییرات هر درس با جزییات ذکر شده است.


این مطلب را دقیق مطالعه کنید و برای دوستان خود نیز بفرستید.
مطالب مرتبط