کتاب آبی علوم نهم ( ویرایش جدید):

فصل‌بندی کتاب بر اساس 15 فصل کتاب درسی و در 66 زیرموضوع انجام شده است. در این کتاب 71 پیمانه 20، 15، 10 و 5 سوالی در نظر گرفته شده است.

کتاب آبی علوم نهم ( ویرایش جدید):

کتاب آبی علوم نهم ( ویرایش جدید):

کتاب شامل 700 سوال چهارگزینه‌ای شناسنامه‌دار است.

فصل‌بندی کتاب بر اساس 15 فصل کتاب درسی و در 66 زیرموضوع انجام شده است.

در این کتاب 71 پیمانه 20، 15، 10 و 5 سوالی در نظر گرفته شده است.

کتاب شامل 15 درس‌نامه در ابتدای هر فصل است.

کتاب شامل سوالات چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور، 194 سوال از سوالات منتخب آزمون‌‌های کانون فرهنگی آموزش و 445 سوال از تمرین‌ها و محتوای کتاب درسی با هدف پوشش مطالب است.

این کتاب در 172 صفحه به همراه بخش پاسخ‌نامه تشریحی تهیه شده است.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/782

 

3/25/2023 2:37:56 PM