معرفی کتاب آبی عربی هفتم

کتاب آبی در کنار کتاب کار و پرتکرار مکمل خوبی است تا دانش‌آموزان بتوانند با حل سوالات چهارگزینه‌ای تسلط کافی به مطالب کتاب درسی پیدا کنند.

معرفی کتاب آبی عربی هفتم

کتاب آبی در کنار کتاب کار و پرتکرار مکمل خوبی است تا دانش‌آموزان بتوانند با حل سوالات چهارگزینه‌ای تسلط کافی به مطالب کتاب درسی پیدا کنند. خلاصه نکات، ‌پاسخ های تشریحی و طبقه‌بندی پرسش‌های چهارگزینه‌ای از مهمترین ویژگی‌های این کتاب‌ها است.

در واقع بهترین ابزار برای تثبیت نکات و آزمون‌های چهارگزینه‌ای کتاب آبی است. کتاب آبی عربی هفتم، پرسش‌های چهارگزینه ای است که سعی شده از خط به خط کتاب درسی در این کتاب سوال طرح شود.متن ها و عبارات کتاب درسی و همه‌ی نکاتی که در پرسش های چهارگزینه ای می توان دید را مولف مد نظر قرار داده است. سوالات از ساده به دشوار چیده شده است و برای تمام دانش آموزان در هر بازه ی ترازی انواع تیپ های سوال را خواهیم داشت.سعی شده سوالات دام دار در کتاب طراحی شود .پاسخ کامل و توضیحات تکمیلی که در پاسخ نامه آمده است نیز از خود ویژگی های این کتاب است.

تعداد موضوع‌ها، زیرموضوع‌ها و سؤالات این کتاب را در جدول زیر ببینید:


 

 

 https://www.kanoonbook.ir/store/book/300

2/4/2023 2:52:41 AM