برنامه‌ی دو آزمون هدیه‌ی تابستانی کانون در مقطع هفتم

دو آزمون هدیه‌ی تابستانی کانون در مقطع هفتم را ببینید.

برنامه‌ی دو آزمون هدیه‌ی تابستانی کانون در مقطع هفتم

کانون برای همه‌ی دانش‌آموزان دو آزمون هدیه‌ در نظر گرفته است. یکی ۱۹ شهریور و دیگری ۲ مهر. برنامه‌ی این دو آزمون را برای دانش‌آموزانی که از مهر امسال به پایه‌ی هفتم می‌روند، در تصاویر زیر می‌بینید:بخش نخست اجباری و بخش دوم اختیاری است. فراموش نکنید برای شرکت در آزمون، چه کانونی هستید و چه نه، باید ثبت نام کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )