دو آزمون هدیه برای کلاس سومی‌ها که از مهر به کلاس سوم میروند

کانون برای آمادگی بیشتر شما برای آغاز سال جدید، دو آزمون هدیه در نظر گرفته است.

دو آزمون هدیه برای کلاس سومی‌ها که از مهر به کلاس سوم میروند

دو آزمون هدیه برای کلاس سومی ها که از مهر به کلاس سوم می روند.

کلاس سومی عزیز سلام

کانون برای آمادگی بیشتر شما برای آغاز سال جدید، دو آزمون هدیه در نظر گرفته است.

این دو آزمون در تاریخ های 19  شهریور و 2 مهر برگزار می شود.

هدف از آن مرور سال گذشته شما است، تا با آمادگی بهتر سال جدید را آغاز کنید.

این دو آزمون هدیه ی کانون برای دانش آموزان کانونی و غیرکانونی است، پس این دو آزمون رایگان است و ثیت نام از طریق یو اس اس دی کد است که در اطلاعیه های کانون، اعلام می شود.

اما مباحث آزمون چگونه است؟

آزمون شامل دو بخش است، نگاه گذشته (سال دوم) برای همه دانش اموزان و نگاه به آینده (بخشی از سال سوم)برای دانش آموزانی که در تابستان همراه با ما درس خوانده اند.

سال دوم:

 

سال سوم:


برای شرکت در این دو آزمون برنامه ریزی کرده و دوستان خود را نیز دعوت کنید.

 

مریم موسی زادگان

مسئول گروه سوم دبستان

 

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )