برنامه‌ی آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهـر دروس عمومی یازدهم

در این مطلب برنامه آزمون‌های هدیه که در شهریور برگزار می‌شود آورده شده است...

برنامه‌ی آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهـر دروس عمومی یازدهم

ســلام دانش‌آموزان عـزیز

در تاریخ‌ 19 شهـریور و 2 مهـر 1400 آزمون‌های هدیه برگزار می‌شود.

برنامـه و بودجه‌بنـدی این آزمون‌ها در زیر آورده شده اســت:

تعداد سؤال:

در این آزمون‌ها از هر درس 10 سؤال طــرح خواهد شد.

زمان پاسخـگویی:

برای پاسخ به این سؤالات 30 دقیقه زمان در نظــر گرفته شده است.


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )