ستایش ،. . . ،ارزش علم (فارسی)- فریده حیدر قره شیران

در فایل زیر ده سوال فارسی از مباحث آزمون 9 مهر گذاشته شده است.

ستایش ،. . . ،ارزش علم (فارسی)- فریده حیدر قره شیران

در فایل زیر سوالات فارسی از درس ستایش ،آفریدگار زیبایی،کوچ پرستوها، راز نشانه ها و ارزش علم گذاشته شده است .

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )