عربی آزمون 1 مرداد-وهاب قربانی

در این مطلب از درس عربی یازدهم منطبق با آزمون 1 مرداد آورده شده است.

عربی آزمون 1 مرداد-وهاب  قربانی

در این مطلب از درس عربی یازدهم منطبق با آزمون 1 مرداد آورده شده است.

نویسنده: وهاب قربانی-میانگین تراز7100رشته تجربی1400

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )