رکوردی که شکسته شد: سایت کانون به 600 میلیون بازدید رسید

در بامداد پنجشنبه 14 مرداد 1400 ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir از عدد 600 میلیون بازدید عبور کرد.

رکوردی که شکسته شد: سایت کانون به 600 میلیون بازدید رسید

در ساعت 3:10 نیمه‌شب پنجشنبه 14 مرداد 1400 ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir  از عدد 600  میلیون بازدید عبور کرد.


در 27 مرداد 94 ، این بازدید به 100 میلیون  ،  1 خرداد 96  به 200 میلیون ، در 27 مرداد 97 به 300 میلیون ، در 25 آذر 98 به 400 میلیون  و در 21 مهر 99 به 500 میلیون بازدید کننده رسیده بود . این میزان بازدید از 3 تیرماه سال 90 ثبت شده است . 


 بازدید100 میلیونی سایت در طول 4 سال (48 ماه)،

بازدید200 میلیونی سایت در طی 22 ماه ،

 بازدید 300 میلیونی در طی 16 ماه ،

بازدید 400 میلیونی سایت کانون در طی 15 ماه ، 

بازدید 500 میلیونی سایت کانون  در طی 10 ماه بدست آمد و 

در کمتر از 10 ماه در روز پنجشنبه 14 مرداد 1400  به بازدید 600 میلیونی سایت کانون رسیدیم. 


در روز 12 مرداد مسابقه‌ای با عنوان "پیش بینی 600 میلیونی شدن سایت کانون در اپلیکیشن کانونی ها اعلام شد تا دانش‌آموزان در نظرسنجی اپلیکیشن کانونی‌ها شرکت کرده و تاریخ 600 میلیونی شدن سایت کانون را پیش‌بینی کنند. نتایج این نظرسنجی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اسامی برندگان مسابقه 600 میلیونی در اپلیکیشن کانونی ها


مراسم 100 میلیون بازدید سایت کانون  مراسم 200 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 300 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 400 میلیون بازدید سایت کانون