درسنامه آواز گنجشک ،. . . ،کار نیک فریده حیدرقره شیران

در این فایل درسنامه فارسی سوم از درس 4 تا 7 گذاشته شده است.

درسنامه  آواز گنجشک ،. . . ،کار نیک فریده حیدرقره شیران

نشانه‌های نگارشی و کاربرد هر یک از آن‌ها عبارت است از: 

نقطه (.)  علامتی است که در پایان جمله می‌آید. 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )