نرم افزار انتخاب رشته کنکور 1400

با مراجعه به صفحه انتخاب رشته کنکور می‌توانید با کمک نرم افزار انتخاب رشته سراسری ، لیست رشته‌های مورد نظر خود را مشاهده کنید .

نرم افزار انتخاب رشته کنکور 1400


با مراجعه به صفحه انتخاب رشته کنکور   می توانید با کمک نرم افزار انتخاب رشته سراسری  ، لیست رشته های مورد نظر خود را مشاهده کنید .

این نرم افزار براساس اطلاعات قبولی های کانونی در سال قبل لیست رشته ها را ارائه می کند. 


برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور برروی گروه مورد نظر کلیک کنید:
3/25/2023 11:32:55 PM