درسنامه علوم پنجم دبستان_مطابق با مباحث26 شهریور(درس1و2)

طول بال، پهنای بال، طول دم و تعداد گیره‌های متصل به فرفره اگر هر یک از این عوامل را با ثابت نگه داشتن دیگ

درسنامه علوم پنجم دبستان_مطابق با مباحث26 شهریور(درس1و2)

دانش آموزان عزیز سلامدر این بخش درسنامه علوم با توجه به‌ مباحث آزمون ۲۶ شهريور برای شما بارگزاری شده است .


موفق باشید .