درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد-طبقه بنده عنصرها

درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد ونقش آن‌ها در زندگی-طبقه بنده عنصرها

درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد-طبقه بنده عنصرها

نهمی های عزیز سلام

امروز درسنامه ای از علوم نهم با عنوان زیر برایتان آماده کرده ام

درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد ونقش آن ها در زندگی-طبقه بنده عنصرها  

امید وارمم با مطالعه آن به نتیجه دلخواهتان در آزمون 15 مرداد دروس نگاه به آینده برسید