ازمونک فیزیک 1 و2 متناسب با مباحث 15 مردادماه

در فایل پیوست یک آزمونک از درس فیزیک متناسب با مباحث 15 مرداد ماه ضمیمه شده است.

ازمونک فیزیک 1 و2 متناسب با مباحث 15 مردادماه

دانش آموزان دوازدهم تجربی

سلام

در فایل پیوست یک آزمونک از درس فیزیک متناسب با مباحث 15 مرداد ماه ضمیمه شده است.

برای آمادگی در آزمون می توانید از این آزمونک استفاده کنید.

فایل های ضمیمه