رقابت با همتایان، راهی برای پیشرفت شماست

بهترین نوع رقابت، رقابت با خود است. وقتی با خودتان رقابت می‌کنید با آرامش بیشتری تلاش خواهید کرد، به این دلیل که شما خودتان و شرایطی که دارید بهتر از هر کسی می‌شناسید.

رقابت با همتایان، راهی برای پیشرفت شماست

بهترین نوع رقابت، رقابت با خود است. وقتی با خودتان رقابت می‌کنید با آرامش بیشتری تلاش خواهید کرد، به این دلیل که شما خودتان و شرایطی که دارید بهتر از هر کسی می‌شناسید. می‌دانید چقدر درس می‌خوانید، کدام درس‌ها نقطه‌ی قوت شماست، به کدام درس‌ها علاقه‌ی بیشتری دارید و...

اما اگر به دنبال رقابت با غیر از خود هستید، بهترین کار این است که به سراغ همتایان خود بروید. همتایان شما کسانی هستند که از نظر آموزشی در یک بازه‌ی ترازی هستید و عملکردی نزدیک به شما دارند. در کارنامه‌ی اصلی در کنار هر درس ستونی به نام «مقایسه با هم‌تراز» وجود دارد. این ستون نشان می‌دهد که چند از ده شما در آن درس مقایسه با هم‌ترازها و همتایان شما در چه وضعیتی است. اگر آبی و مثبت است، یعنی عملکرد بهتری نسبت به هم‌ترازهای خود داشته‌اید و باید این نقطه‌ی قوت را حفظ کنید. اگر سبز و مساوی است، یعنی شرایطتان و نمره‌تان مثل آن‌هاست. اما اگر قرمز و منفی بود، یعنی نسبت به همتایان خود نیاز به تلاش بیشتری دارید. کافی است برای آزمون بعد روی یک یا دو درس از این درس‌ها تمرکز کنید و وضعیت خودتان را یک واحد یعنی یکی از ده‌تا بهتر کنید. با این کار راهی مطمئن و قابل دسترس برای هدف‌گذاری و پیشرفت خواهید داشت.

6/5/2023 8:59:12 PM
Menu