نمونه سوالات آزمون 15مرداد (آزمون غیرحضوری )

در فایل زیر سوالات ریاضی ، علوم و فارسی ویژه آزمون 15 مرداد گذاشته شده است

نمونه سوالات آزمون 15مرداد (آزمون غیرحضوری )

در فایل زیر سوالات ریاضی ، علوم و فارسی ویژه آزمون 15 مرداد (آزمون غیر حضوری ) گذاشته شده است .