نمونه سوالات ویژه آزمون 15مرداد (آزمون غیرحضوری )

در آزمون زیر سوالات ریاضی ، علوم و فارسی ویژه آزمون 15 مرداد گذاشته شده است .

نمونه سوالات ویژه آزمون 15مرداد (آزمون غیرحضوری )

در فایل زیر سوالات ریاضی ، علوم و فارسی ویژه آزمون 15 مرداد (آزمون غیر حضوری ) گذاشته شده است.