ترازهای برتر آزمون 1 مرداد در شهرشما

اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن‌ها صادر شده است در این لیست قرار دارد

ترازهای برتر آزمون 1 مرداد  در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 1 مرداد تراز بالای 6000 دارند


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:


1 -  تراز بالای 6000 در آزمون 

2 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

3 - اگه جهش تراز داشته باشید ؛ یعنی تراز شما با میانگین ترازتان همخوانی نداشته باشد و اختلاف تراز داشته باشید ترازتان در کارنامه قرار نمی‌گیرد و بالطبع در لیست نفرات برتر نیز قرار نمی‌گیرید.

4 - اسامی نفرات برتر ( در فایل های pdf) در گروه های دوازدهم بر اساس تراز دفترچه دهم یا یازدهم ( هر کدام که بالاتر باشد) می باشد و برای سایر گروه ها نفرات برتر بر اساس دفترچه نگاه به گذشته می باشد.

5 - نفرات برتر در صفحه شهر برای همه گروه ها فقط بر اساس دفترچه نگاه به گذشته می باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 1 مرداد مرتب شده است.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.