سطح دشواری آزمون 26 شهریور از نظر دانش آموزان

پس از اتمام آزمون می‌توانید با مراجعه صفحه شخصی خود نظر خود را درباره سطح دشواری آزمون‌های کانون اعلام کنید.

سطح دشواری آزمون 26 شهریور از نظر دانش آموزان

پس از اتمام آزمون می توانید با مراجعه به صفحه شخصی خود نظرتان را درباره سطح دشواری آزمون های کانون اعلام کنید.

این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی  خود اعلام کرده اند .

( نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزانی است که از طریق صفحه ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است )


برای مشاهده سطح دشواری آزمون امروز و انتخاب گروه به لینک های زیر مراجعه کنید: