مطالب درسی هفتم، هشتم و نهمی‌ها مرتبط با آزمون 15 مرداد

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون 15 مرداد 1400 را فراهم کنیم.

مطالب درسی هفتم، هشتم و نهمی‌ها مرتبط با آزمون 15 مرداد

دانش آموزان عزیز هفتم، هشتم و نهمی سلام!!!

با آرزوی سلامتی و شادی برای شما، امیدواریم در همین آغاز راه درسی و سال تحصیلی با قدرت شروع کرده باشید.

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون 15 مرداد 1400 رافراهم کنیم.

از ازمون های گذشته و دو گام ابتدایی در آزمون های برنامه ای کنار شما بودیم و به امیدخدا تا پایان سال تحصیلی با ارائه ی درسنامه ها و مطالب علمی مرتبط با ازمون ها در کنار شماییم.

امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.

نهم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیدرسنامه ریاضی نهم فصل اول-اجتماع،اشتراک و تفاضل مجموعه ها - علی عابدی
درسنامه ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها-مجموعه‌ها و احتمال - علی عابدی
درسنامه ریاضی نهم فصل اول-مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه ها - علی عابدی
درسنامه ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها-معرفی مجموعه - علی عابدی
فارسیفارسی هشتم- منطبق با آزمون 15 مرداد - سید مجتبی حسینی
فارسی هشتم - خلاصه نکات دروس3و4و5 فارسی هشتم - الهه پروری
علومدرسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد - بسپارهای طبیعی و مصنوعی - علی عابدی
درسنامه علوم نهم فصل دوم مبحث رفتار اتم ها - ذره‌های سازنده مواد - علی عابدی
درسنامه علوم نهم فصل دوم مبحث رفتار اتم ها - داد و ستد الکترون - علی عابدی
درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد - مواد فلزی - علی عابدی
درسنامه علوم نهم فصل اول مبحث مواد - مواد نافلزی - علی عابدی
علوم

علوم هشتم - خلاصه دروس 4 و6 علوم هشتم - الهه پروری

هشتم

درسمبحث و نویسنده
استعداد تحلیلیاستعداد تحلیلی - 3 سؤال هوش ریاضی - علیرضا مصفا
استعداد تحلیلی - 3 سؤال هوش ادبی- حمید اصفهانی
استعداد تحلیلی - 4 سؤال هوش غیرکلامی - فاطمه راسخ
روابط کلمات - هوش کلامی - فاطمه راسخ
ریاضی

ریاضی هشتم - مرور نکات مهم درس 2به همراه چند مثال - الهه پروری

ریاضیریاضی هشتم - 4 سؤال اعداد صحیح و گویا - حمیدگنجی
ریاضی هشتم - 3 سوال از اعداد گویا - ندا صالح پور
ریاضی هشتم - 3 سوال از اعداد صحیح - فاطمه راسخ
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس تعیین عددهای اول - سعید اصحابی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث عددهای اول، بخش اول - کیوان کیمیایی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث عددهای اول، بخش چهارم - کیوان کیمیایی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث عددهای اول، بخش دوم - کیوان کیمیایی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث یادآوری عددهای اول - سیمین دخت مایل افشار
فیلم آموزشی - تدریس مبحث یادآوری عددهای اول - مریم اکبری
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد اول - محمد رضایی
فارسیفارسی هشتم- خلاصه نکات دروس 6و7و8 فارسی هفتم - الهه پروری
علومعلوم - ایزوتوپ‌ها - فاطمه نوبخت
علوم - عناصر و نشانه‌های شیمیایی آن‌ها - فاطمه نوبخت
علوم هشتم - ذرات سازنده اتم - فاطمه نوبخت
علومعلوم هشتم - مخلوط و جداسازی مواد و تغییر شیمیایی - مریم حیدری
علوم هشتم - مخلوط و جداسازی مواد و تغییرها - مبینا فتحی
علوم هشتم - 4 سوال از مخلوط و جداسازی مواد - مبینا فتحی
ویژگی آزمون

در آزمون مشابه سال قبل 15 مرداد چه سؤالاتی مطرح بود؟ - فاطمه راسخ

هفتم

درس مبحث و نویسنده
استعداد تحلیلیاستعداد تحلیلی - 3 سؤال هوش ریاضی - علیرضا مصفا
استعداد تحلیلی - 3 سؤال هوش ادبی- حمید اصفهانی
استعداد تحلیلی - 4 سؤال هوش غیرکلامی - فاطمه راسخ
ریاضی

ریاضی-اعداد صحیح - امیرحسین ایمانی پور

بیست سؤال ریاضی هفتم ـ ویژه‌ی آزمون 15 مرداد - حمید اصفهانی

نکات مهم و آزمونی ریاضی هفتم - آزمون 15 مرداد - فرخنده دشتی

ریاضیمرور اعداد اعشاری ششم - ویژه‌ی آزمون 15 مرداد هفتم - حمید گنجی
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث الگوهای عددی - مرجان قاسمی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد صحیح - سیمین دخت مایل افشار
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد صحیح - بهاره جهانشیری
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد صحیح - مهرانه پیری
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعدا صحیح - سپیده اسلامی هروان
فیلم آموزشی - تدریس مبحث جمع و تفریق اعداد صحیح - احسان اقرلو
فارسی

کلمات هم آوا- نکات مهم فارسی هفتم - فرخنده دشتی

فارسی ششم - مبالغه و کنایه ویژه‌ی 15 مرداد - حمید اصفهانی
علوم

نکات مهم و آزمونی علوم هفتم - آزمون 15 مرداد - فرخنده دشتی

علوم هفتم- خلاصه نکات دروس 1تا3 علوم هفتم - الهه پروری

علومنکاتی از علوم ششم - ویژه‌ی آزمون 15 مرداد - مریم حیدری
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث اندازه گیری در علوم ( جرم و وزن ) - خدیجه سجادی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن - مهدی رحیمی موسوی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن - خدیجه سجادی
ویژگی آزمون

در آزمون مشابه سال قبل 15 مرداد هفتم چه سؤالاتی مطرح بود؟ - فاطمه راسخ