برنامه مطالعاتی تاریخ و جغرافیا پایه در تابستان

برای دانش آموزانی که بنا به تصمیم شخصی، علاقه به مطالعه تاریخ و جغرافیا پایه در ایام تابستان دارند، برنامه ای مستقل برای مطالعه این دو درس در تابستان در نظر گرفته شده است.

برنامه مطالعاتی تاریخ و جغرافیا پایه در تابستان

دوستان خوب سلام!

حجم درس تاریخ و جغرافیا زیاد است ، از طرفی، تمرکز برنامه راهبردی تابستان بر نگاه به آینده و مطالعه دروس مهم تر است، بنابراین درس تاریخ و جغرافیا در برنامه راهبردی تابستان مطرح نمی شود.

اما برای دانش آموزانی که بنا به تصمیم شخصی، علاقه به مطالعه تاریخ و جغرافیا پایه در ایام تابستان دارند، برنامه ای مستقل برای مطالعه این دو درس در تابستان در نظر گرفته شده است. تمرکز این برنامه بر مباحثی از تاریخ و جغرافیای پایه است که در کنکور سراسری بیشتر مدنظر طراحان بوده است. این برنامه ویژه به شما کمک می کند هم در ایام تابستان به دروس مهم و اصلی خود برسید و هم مطالعه ای بر مباحث مهم تاریخ و جغرافیا داشته باشید. در روزهای آزمون، آزمونکی از این مباحث نیز برای شما ارائه خواهد شد.


* توجه داشته باشید که استفاده از این برنامه و شرکت در آزمونک های مرتبط با آن کاملاً اختیاری است و امکانی است که در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.


** فایل برنامه را در قسمت ضمیمه دریافت و ملاحظه کنید.


1) آزمونک 1 مرداد