شیمی دهم-خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 11 تا 23- سیده محدثه حسینی

سلام در این مطلب میخواهیم با هم به جمع بندی نکات فصل 1 از صفحه 11 تا

شیمی دهم-خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 11 تا 23- سیده محدثه حسینی

سلام

در این مطلب میخواهیم با هم به جمع بندی نکات فصل 1 از صفحه 11 تا 23 (مطابق با آزمون) و خلاصه نکات که برای پاسخگویی به سوالات آزمون باید به آن‌ها مسلط باشید، بپردازیم.


جدول دوره ای عنصر ها

جدول تناوبی دارای 7 دوره (تناوب) و 18 گروه است.

خواص شیمیایی عنصر هایی که در یک گروه قرار دارد مشابه و خواص عناصر هم دوره متفاوت است. به عنوان مثال هلیم و آرگون متعلق به گروه 18 هستند، تمایل به انجام واکنش ندارند.

با پیمایش هر دوره از چپ به راست،خواص عنصر ها به طور تناوبی و مشابه هم تکرار می شود.

در این جدول، دوره ی اول با 2 عنصر کوتاه ترین و دوره ی 6 و 7 با 32 عنصر بلند ترین دوره های جدول دوره ای هستند.

عناصر گروه 18 (گاز های نجیب) تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند. یا واکنش پذیری کمی دارند، مثل He, Ar عناصر گروه 17 (هالوژن ها) یون پایدار(-X) را تشکیل می دهند، مانند F,Cl, Br  


جرم اتمی عنصر ها 


نکته:با توجه به اینکه جرم نسبی پروتون و نوترون حدود amu1 است می توان گفت، جرم نسبی یک اتم تقریبا معادل با عدد جرمی آن است. 

 ایستگاه محاسبات: 

 برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین از فرمول زیر استفاده می کنیم: 

 جرم های ایزوتوپ های عنصر: a1 ,a2 , a3          فراوانی ایزوتوپ های عنصر: F1, F2 , F3

تست 1:

تست 2:

پرتوهای الکترومغناطیس

نور: شکلی از انرژی است که به صورت موج منتشر می شود. یکی از ویژگی های موج، طول موج(لاندا) است.

نکته: میزان شکست نور با طولموج رابطه ی عکس دارد، مثلا شکست نور بنفش از نور قرمز بیش است.  

چشم انسان یک محدوده ی بسیار کوچک از نور یعنی طول موج 400 – 700 نانومتر را می تواند ببیند که به آن گستره ی مرئی گفته می شود وشامل رنگ های سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش است.

 به طور کلی هر چه طول موج پرتویی کوتاه تر باشد،انرژی بیش تری با خود حمل می کند. به عنوان مثال انرژی نور آبی از نور سرخ بیش تراست.


امواج رادیویی < ریز موج ها <فرو سرخ< نور مرئی < فرابنفش < ایکس < گاما : انرژی

طیف نشرخطی عنصرها: 

تجربه نشان می دهد که بسیاری از نمک ها، شعله ی رنگی دارند و اگر مقداری از محلول آن ها را روی شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر می کند. رنگ شعله فلزها با رنگ شعله ی ترکیب های دارای این فلزها، مشابه است.

به فرآیندی که در آن یک ماده با جذب انرژی از خود نور (پرتوهای الکترومغناطیس) منتشر می کنند، نشر نور گفته می شود. 

اگر نور نشرشده از یک عنصر یا ترکیب دارای آن عنصر را از منشور عبور دهیم، الگویی شامل خط ها یا نوارهای مجزای رنگی به وجود میآید که به آن طيف نشری خطی می گویند.
طیف نشری خطی هر عنصر مختص همان عنصر است و می توان از آن برای شناسایی عناصر استفاده کرد. 

طیف نشری خطی هیدروژن دارای 4 خط به رنگ های بنفش، آبی، سبز و قرمز می باشد. 

 نکته:هلیم، لیتیم و نئون به ترتیب دارای 9، 4 و 22 خط در گستره ی مرئی خود می باشند.

تست 3:

تست 4:

دوستان عزیز می توانید برای دسترسی به نسخه کامل خلاصه نکات به همراه پاسخ فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید!

فراموش نکنید اگر سوالی در رابطه با این مبحث داشتید می توانید به راحتی در کامنت ها سوال خود را برای ما بنویسید.


دوستان عزیزم؛ برای ارتباط با رتبه برترها صفحه اینستاگرام زیر رو دنبال کنید.

رتبه برترهای کانون


با آرزوی موفقیت و کامیابی 


سیده محدثه حسینی، دانشجوی دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نوید آرمات، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران