مبحث دوره کوچ - درک عمومی هنر

مبحث مربوط به دوره کوچ در کتاب تاریخ هنر ایران مطالعه می‌کنید ولی از آنجایی که این مطالب در کتاب‌های درسی مختلف آورده شده است خانم گلشن اسکندری مطالب مهم و کلیدی سه کتاب "تار

مبحث دوره کوچ - درک عمومی هنر

سلام دوستان هنردوست و هنرمند

مبحث مربوط به دوره کوچ در کتاب تاریخ هنر ایران مطالعه می‌کنید ولی از آنجایی که این مطالب در کتاب های درسی مختلف آورده شده است خانم گلشن اسکندری مطالب مهم و کلیدی سه کتاب "تاریخ هنر ایران" ، " سیرهنر در تاریخ یک" و " سفالگری " هنرستان را در یک مطلب برای شما گردآوری کرده اند تا مبحث مربوط به دوره کوچ جمع بندی شود.


دوره کوچ (هزاره دوم ق. م)

مناطق دارای سفال خاکستری: تپه مارلیک - تپه سیلک - تپه حسنلو -  تپه زیویه

عصر اول آهن ← تپه مارلیک

عصر دوم آهن ← تپه سیلک، تپه حسنلو

عصر سوم آهن ← زیویه

عصر اول آهن


ویژگی شاخص سفالینه های تپه مارلیک ( چراغعلی تپه) (دوره عصر اول آهن): تلفیق سفالگری و پیکره سازی


نمونه شاخص: گاو نر کوهاندار (ورزاو) است که سر آن به ناودان تشکیل شده و محل ریزش مایعات است.

بیشتر آثار مارلیک از قبر ها کشف شده است. ابعاد قبر ها متفاوت است و یکسان نیست.در درون قبر ها آثاری از جنس طلا، نقره، سفال و مفرغ کشف شده که عمده آنها را جام ها و پیاله ها و تندیس های کوچک انسانی و جانوری تشکیل می دهد.

نکته: زیورات مارلیک شامل مهره های طلایی و تزیینات چهار حلقه ای است.

فایل ضیمه را برای ادامه می‌توانید دانلود کنید.