ریاضی دان کوچک سوم دبستان

کتاب ریاضی دان کوچک سوم دبستان، کتاب کار ریاضی است و برای تمامی دانش آموزان با هر سطح آموزشی مناسب است.

ریاضی دان کوچک سوم دبستان

ریاضی دان کوچک سوم دبستان:

تصور برخی دانش آموزان و حتی والدین در یادگیری درس ریاضی این است که مانند درس‌های متنی با آن برخورد می‌کنند به این معنی که دانش اموز به جای حل سؤال به بیان شفاهی راه حل سؤال می‌پردازد و خود اقدام به حل نمی‌کند و این کار باعث می‌شود نکات ظریفی که در یادگیری باید به آن توجه کند را متوجه نشود و زمانی که سر کلاس می‌خواهد سؤالی را حل کند نتواند یا دچار اشتباه شود.

راه اصلی یادگیری ریاضی حل سؤال است و کتاب کار ریاضی سوم دبستان که با نام ریاضی دان کوچک منتشر شده است یکی از بهترین ابزار برای این یادگیری است.

در این کتاب مطابق روند کتاب درسی، سؤالات به صورت ساده به دشوار چیده شده است و این کتاب یک کتاب کار است یعنی فضای کافی برای حل سؤال در کتاب در نظر گرفته شده است.

تعداد تمرین‌های هر مبحث به اندازه‌ اهمیت آن موضوع در کتاب درسی است و به این صورت توازن تعداد سؤال هر مبحث رعایت شده است.

کتاب به صورت جلسه‌ای چیده شده است یعنی اگر در کلاس درس، طبق بودجه بندی فصل دوم باید در دو جلسه تدریس شود، در این کتاب نیز تمرین‌های فصل دوم در دو بخش تقسیم شده است تا به راحتی بتوانید بخشی که باید حل کنید را پیدا کنید و با توجه به مشخص بودن تعداد سؤالات برنامه مطالعاتی تنظیم کنید.

بیش‌تر والدین کتابی را ترجیح می‌دهند که پاسخ نامه داشته باشد این کتاب نیز پاسخ نامه دارد ولی به صورت ضمیمه با این هدف که اولیا این مجموعه را درا ختیار داشته باشند و دانش آموز تا قبل از حل سؤال به سراغ پاسخ نامه نرود.

این کتاب به نیاز آموزشی تمامی دانش آموزان کلاس سومی پاسخ می‌دهد چرا که در تألیف آن طیف‌های مختلف دانش آموزان در نظر گرفته شده ‌اند و برای دانش اموزان ضعیف، متوسط و قوی سهم مشخصی از سؤال در هر مبحث در نظر گرفته شده است.

اگر شما جزو دانش آموزانی هستید که در تابستان، پیش خوانی می‌کنید توصیه می‌کنیم این کتاب را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و حتماً تمرین‌هایی را مشخص کرده و حل کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/240