معرفی کتاب جامع تاریخ 1 دهم انسانی

ویژگی و محتوای کتاب: این کتاب، در هر زمان قابلیت استفاده دارد و برای مطالعه آن نیاز به زمان خاصی نیست. در کتاب 1000 سؤال شناسنامه‌دار وجود دارد.

معرفی کتاب جامع تاریخ 1 دهم انسانی

معرفی کتاب جامع تاریخ 1 دهم انسانی:

ویژگی‌ و محتوای کتاب:

 • این کتاب، در هر زمان قابلیت استفاده دارد و برای مطالعه آن نیاز به زمان خاصی نیست.

 • در کتاب 1000 سؤال شناسنامه‌دار وجود دارد.

 • 630 سؤال منتخب آزمون‌های کانون و طراحی‌شده جهت پوشش مطالب کتاب درسی است.

 • 370 سؤال تشریحی با تیپ‌های مختلف در کتاب گنجانده شده است.

 • کتاب دارای 16 درسنامه جامع همراه با نکات کلیدی و مثال‌های متنوع برای تسلط بر مباحث کتاب درسی است.

 • در ابتدای درسنامه‌ها واژگان کلیدی مربوط به هر درس آمده است.

 • درخت دانش که در آغاز هر سه فصل آمده است، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که در یک نگاه با مباحث اصلی درس آشنا شوند.

 • در پایان هر درس سؤالات چهارگزینه‌ای و سؤالات تشریحی تعبیه شده است.

 • سه آزمون‌ 20 سؤالی ویژه برترها در پایان هر فصل تدوین شده است.

 • در کتاب آزمون جامع چهارگزینه‌ای (20 سؤال) و آزمون جامع تشریحی (20 سؤال) برای پایان نیم‌سال اول و دوم گنجانده شده که مجموعاً 80 سؤال است.

 • کتاب دارای 61 پیمانه است که 39 پیمانه 20 سؤالی و 22 پیمانه 10 سؤالی را شامل می‌شود.


 • لینک مشاهده وخرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/817