اعمال جبری روی تابع معکوس- سهیل سهیلی

اعمال جبری روی توابع و تابع معکوس جزء مباحث پرکاربرد فصل تابع می‌باشد که خیلی مورد علاقه طراحان آزمون‌ها می‌باشند.

اعمال جبری روی تابع معکوس- سهیل سهیلی

اعمال جبری روی تابع معکوس 

اعمال جبری روی توابع و تابع معکوس جزء مباحث پرکاربرد فصل تابع می‌باشد که خیلی مورد علاقه طراحان آزمون‌ها می‌باشند. در این فیلم سعی کردیم یک تست ترکیبی از اعمال جبری و تابع معکوس براتون حل کنیم و همه نکاتش رو بهتون بگیم.

مدرس: سهیل سهیلی

فایل های ضمیمه