فیلم آموزشی قانون کولن- هیوا شریفی

قانون کولن یکی از مباحثی است که هرساله درسوالات سراسری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن سوال مطرح می‌شود.

فیلم آموزشی قانون کولن- هیوا شریفی

قانون کولن:

قانون کولن یکی از مباحثی است که هرساله درسوالات سراسری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن سوال مطرح می شود. امیدوارم از نکات گفته شده به خوبی استفاده کنید و بتوانید سوالات مربوط به این مبحث را پس از مشاهده فیلم به خوبی جواب دهید.

 مدرس :هیواشریفی

فایل های ضمیمه