مطالب درسی دوازدهمی ها، مرتبط با آزمون 1 مرداد

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون‌های برنامه ای فراهم کنیم.

مطالب درسی دوازدهمی ها، مرتبط با آزمون 1 مرداد

دانش آموزان عزیز دوازدهم ، سلام!!! 

 با آرزوی سلامتی و شادی برای شما، امیدواریم در همین آغاز راه درسی و سال تحصیلی با قدرت شروع کرده باشید.


ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون های برنامه ای فراهم کنیم.


از ازمون گذشته و اولین گام در آزمون های برنامه ای کنار شما بودیم و به امیدخدا تا پایان سال تحصیلی با ارائه ی درسنامه ها و مطالب علمی مرتبط با ازمون ها در کنار شماییم.


امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.

دوازدهم عمومی 

درس مبحث و نویسنده
ادبیات

دستورزبان - انواع « را » ومعانی و کاربرد آنها - فاطمه گزدرازی

چهارشنبه‌ها با قرابت معنایی - ایستگاه 1 - علی جابری

دوشنبه‌ها با دستور زبان فارسی - ایستگاه 1 - فاطمه گزدرازی

شنبه‌ها با آرایه‌های ادبی - ایستگاه 1 - فاطمه گزدرازی

ادبیات - مجموعه تست‌های قرابت معنایی - فاطمه گزدرازی

اغراق - شرح آرایۀ اغراق و بررسی مثال‌های آن - فاطمه گزدرازی

ادبیات - مجموعه تست‌های دستور زبان فارسی - فاطمه گزدرازی

ادبیات - معرفی پروژه تست‌های ادبیات - گزدرازی ، جابری

آرایه - مجموعه تست‌های آرایه ادبی - فاطمه گزدرازی
فارسی- بررسی مبحث املا در کنکور 1400 - الهام محمدی
ادبیاتادبیات - لغات ایهام دار، قسمت اول - نیایش پورافراسیابی
ادبیات - آرایه‌های ادبی (تشبیه) - نیایش پورافراسیابی
ادبیاتفیلم - حل تست‌های کنکور 1400 از مباحث آزمون 1 مرداد فارسی دهم - فاطمه مومنی
عربیعربی - خلاصه نکات عربی - مهدی اسماعیلی
قواعد - اعداد اصلی و ترتیبی در عربی - رادمن سرداری
عربی - نکات مهم اسم اشاره عربی + حل تست - رادمن سرداری
عربی

فیلم آموزشی - تدریس مبحث اسم تفضیل و حل همه تست‌های این مبحث در کنکور 1400 - علی زراعتکار

دین و زندگی

دینی - مرور درس دینی مطابق با آزمون یک مرداد قسمت سوم - فاضل مهرآئین

دینی - مرور درس دینی مطابق با آزمون یک مرداد قسمت دوم -فاضل مهرآئین

دینی - مرور درس دینی مطابق با آزمون یک مرداد-فاضل مهرآئین

دینی 1 - تست درس 3 - محمد مهدی کربلایی رجب

دینی 1 - درسنامه درس 3 - محمد مهدی کربلایی رجب

دینی 1 - تست دروس 1 و 2 - محمد مهدی کربلایی رجب

دینی 1 - درسنامه دروس 1و 2 - محمد مهدی کربلایی رجب

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی- زمان آینده- حامد اکبری

دوازدهم تجربی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

ریاضی - آزمون چالشی سهمی و معادله‌های جبری- حسین محمودی

ریاضیریاضی - نکات مهم مثلثات دهم - یونس میرچولی
ریاضی - جزوه کامل معادلات درجه 2، گویا و گنگ - یونس میرچولی
ریاضی - نکات مهم دنباله حسابی و هندسی - یونس میرچولی
ریاضی

الگو و دنباله- جمع‌بندی- یغما کلانتریان

ریاضی - آزمونک مبحث الگو و دنباله - ایمان نخستین

ریاضی - تست چالشی از مبحث دنباله + پاسخ - مهدی حاجی‌نژادیان
ریاضی

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست،الگوهای درجه دو-حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-ریاضی دهم-حسین شکوه

فیلم آموزشی - حل ویدیویی 5 نمونه سؤال از مبحث هندسه - مهدی ملارمضانی

زیست

زیست شناسی- نکات دام دار فصل دوم دهم- امیرحسین مرادی

زیست

زیست شناسی- نوکلئیک اسید- آرین امامی فر

زیست

زیست - شبیه‌ساز زیست‌شناسی آزمون 1 مرداد توسط برترهای 1400 - آرین فلاح اسدی

زیست

زیست شناسی- نکات چالشی و دام دار زیست دهم- امیرحسین مرادی

زیست

زیست شناسی- تنظیم عصبی -غلامرضا جمالی

زیستزیست - آزمون ترکیبی فصل 1 زیست 10+ آموزش تست زنی - حسین محمودی
زیست

حواس - نکات متن و تصاویر - ملیکا کلانتری

زیست - شکل‌های پرنکته مبحث حواس - محمدامین عرب‌شجاعی

زیستزیست - نکات تمامی شکل‌های دنیای زنده و بافت - زهراسادات غیاثی
زیست

گوارش - نکات تصاویر فصل گوارش و جذب مواد - ملیکا کلانتری

گوارش - جمع بندی نکات فصل دوم زیست دهم (گوارش) - امیررضا گراوند

گوارش- بررسی شکل‌های کتاب دهم- محمد امین عرب شجاعی

گوارش- جدول مقایسه ای گوارش در جانوران مختلف - امیرمنصور بهشتی

زیست

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست، مولکولها در خدمت تندرستی-حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-تنظیم عصبی-حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست، حواس - حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-زیست یازدهم - حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست، زیست دهم-حسین شکوه

فیزیکفیزیک - آزمون 10 سوالی فیزیک ( مطابق آزمون 1 مرداد ) - حسین نودهانی
فیزیک - فرمول‌ها و نکات فصل اندازه گیری فیزیک دهم - حسین نودهانی
فیزیک

فیزیک - فرمولها و نکات الکتریسیته‌ی ساکن - اعظم سادات محسن پور

جمع بندی و مرور با تست - الکتریسیتة ساکن - محمد سورچی

فیزیکفیزیک - آزمونک جمع‌بندی فصل اندازه‌گیری و بردار - پدرام قلعه شاخانی
فیزیک - جزوه مرور با تست فیزیک و اندازه‌گیری - محمد سورچی
فیزیک

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-فیزیک دهم- مهدی کیوانلو

شیمی

شیمی یازدهم -خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 13تا25- سیده محدثه حسینی

شیمی دوازدهم-خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 5- سیده محدثه حسینی

شیمی

شیمی دوازدهم-خلاصه نکات صابون‌ها و کلوئیدها - نوید آرمات

شیمی دهم-خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 11 تا 23- نوید آرمات

شیمی دهم- خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 10- نوید آرمات

شیمی یازدهم- خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 12- نوید آرمات

شیمی

کیهان زادگاه الفبای هستی -تورق سریع- زهراسادات غیاثی

شیمیشیمی - آزمونک شیمی متناسب با مباحث 1 مرداد-رضا آریافر
شیمی

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست -قدر هدایای زمینی را بدانیم - حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-کیهان زادگاه الفبای هستی-حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست، شیمی یازدهم - حسین شکوه

فیلم آموزشی - یک نکته یک تست-شیمی دهم-حسین شکوه

سوالات کنکور

کنکور - سوالات کنکور تجربی دو سال اخیر متناسب با آزمون 1 مرداد - حسین محمودی 

کامنت درسی 

کامنت درسی - پاسخ به سوالات درسی دوازدهم تجربی در هفته چهارم تیر ماه - ابراهیم خلیلی

کامنت درسی - پاسخ به سوالات درسی دوازدهم تجربی در هفته سوم تیر ماه - ابراهیم خلیلی

دوازدهم ریاضی

درس مبحث و نویسنده
حسابانفیلم آموزشی - حل یک تست از مبحث نمودار تابع - سید عادل حسینی
ریاضیات گسستهفیلم آموزشی - تدریس مبحث الگوریتم تقسیم - علی ایمانی
هندسهفیلم آموزشی - تدریس مبحث نامساوی مثلث، قضیه لولا و مکان هندسی - حسین تباره
فیلم آموزشی - تدریس مبحث دترمینان ماتریس - سیدعادل حسینی
آمار و احتمال فیلم آموزشی - تدریس مبحث هم ارزی منطقی - میلاد موسوی چاشمی
فیزیکحرکت شناسی - معجزه‌ی نمودار ( v-t ) - محمدرضا اصفهانی
فیزیک

فیزیک- الکتروسکوپ- فرشته باقری

فیزیک یازدهم - قانون کولن - رادمن سرداری
فیزیک - پنج تست، پنج نکته- اعظم سادات محسن پور
فیزیکفیلم آموزشی - تدریس مبحث کمیت های فیزیکی - ساسان بابامیری
 فیلم آموزشی - تدریس مبحث فیزیک دانش بنیادی - ساسان بابامیری
فیلم آموزشی - حل یک تست از مبحث حرکت شناسی - امیرحسین اسلامی
شیمی

شیمی یازدهم -خلاصه نکات فصل 1 از صفحه 13تا25-نوید آرمات

شیمی دوازدهم-خلاصه نکات صابون‌ها و کلوئیدها - سیده محدثه حسینی

شیمی دهم-خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 10- سیده محدثه حسینی

شیمی یازدهم-خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 12- سیده محدثه حسینی

شیمی 

شیمی دوازدهم- خلاصه نکات فصل 1 تا صفحه 5- نوید آرمات

شیمیفیلم آموزشی - تدریس مبحث آرایش الکترون نقطه ای چندین ترکیب مولکولی - صدف شفایی
فیلم آموزشی - حل تست از مبحث در خلوص (سراسری 98) - سعید محسن زاده
فیلم آموزشی - تدریس مبحث خصوصیات ماده - صمد دادخواه
فیلم آموزشی  - تدریس مبحث پاک کننده های صابونی و غیرصابونی - صمد دادخواه
آزمون غیرحضوری

فیلم - حل وتحلیل سوال‌های آزمون غیر حضوری 1 مرداد - محمد اکبری

کامنت درسی 

کامنت درسی - پاسخ به سوالات درسی دوازدهم ریاضی در هفته چهارم تیر ماه - ابراهیم خلیلی

دوازدهم انسانی

درس مبحث و نویسنده
ریاضی و آمار

ریاضی - درس اول ریاضی یازدهم انسانی - مبینا منظوری

ریاضی- حل معادله درجه دو- سارا معصوم زاده

ریاضی و آمارفیلم آموزشی - تدریس مبحث ترکیب گزاره ها - علی هاشمی
 فیلم آموزشی - تدریس مبحث حل معادله درجه دو و کاربردها - علی هاشمی
اقتصاد

روش حل سریع مسائل اقتصاد - سوالات کنکور 1400 داخل - علی جابری

اقتصاد

اقتصاد- فصل دوم- سید مجتبی حسینی

اقتصاد- فصل اول- سیدمجتبی حسینی

اقتصاد- اقتصاد چیست- مبینا جوانی

اقتصاد- آشنایی با اقتصاد- سارا معصوم زاده

اقتصاد- اقتصاد چیست- مریم میرزایی

اقتصاد- مبحث تولید- زهرا نوروزی

عربی

عربی- لای نفی جنس- یاسین زمانی

عربی اختصاصیفیلم آموزشی - ترجمه اسلوب تعجب (ما أفعَل): مفید و مختصر - سید محمدعلی مرتضوی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث فعل نهی - ابراهیم غلامی نژاد
فیلم آموزشی - تدریس مبحث فعل امر - ابراهیم غلامی نژاد
فیلم آموزشی - تدریس مبحث ساعت شماری - ابراهیم غلامی نژاد
فیلم آموزشی - تدریس مبحث قواعد عدد - مهدی اسماعیلی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اسم تفضیل - امید سیفوری
علوم و فنون

علوم و فنون ادبی دوازدهم- مبانی تحلیل متن- مریم میرزایی

علوم و فنون ادبی- تعریف متن- سارا معصوم زاده

علوم و فنون درسنامۀ علوم فنون ادبی - مبحث واج آرایی - سید علیرضا احمدی
درسنامۀ علوم و فنون ادبی - مبحث تشبیه - سید علیرضا احمدی
روان شناسی

روان شناسی - نکات مهم درس اول روانشناسی - مبینا منظوری

روان شناسی - نکات مهم درس اول روانشناسی - مبینا منظوری

روان شناسی- درس اول- مریم میرزایی

روان شناسی- تعریف روان شناسی- سیدمجتبی حسینی

جامعه شناسی

جامعه شناسی - خلاصه نکات درس اول جامعه شناسی دهم - زهره قموشی

جامعه شناسی- کنش‌های ما- مهدی قاسمی

جامعه شناسی یازدهم- جهان فرهنگی- مبینا جوانی

جامعه شناسی یازدهم- درس اول و دوم- مهدی قاسمی

جامعه شناسی یازدهم- جهان فرهنگی- متینا عروجی

جامعه شناسی- زندگی اجتماعی- سارا معصوم زاده

جامعه شناسی- کنش‌های ما- متینا عروجی

جامعه شناسی- پدیده‌های اجتماعی- زهرا نوروزی

جامعه شناسی- کنش‌های ما- زهرا نوروزی

جامعه شناسی فیلم آموزشی - تدریس فصل فرهنگ جهانی - آزیتا بیدقی
 فیلم آموزشی - تدریس درس جهان فرهنگی - آزیتا بیدقی
منطق

منطق- منطق ترازوی اندیشه- مرصاد دلف لویمی

منطق- درس دوم- سیدمحمد مهدی طباطبایی

منطق- درس دو منطق دهم- سیدمحمدمهدی طباطبایی

منطق- درس1 منطق دهم- سید محمدمهدی طباطبایی

منطق- انواع مغالطه- یاسین زمانی

منطق- انواع مغالطلت- امیرحسین چمنی راد

منطق- منطق چیست؟- امیرحسین چمنی راد

منطق- منطق و مباحث آن- علی بهنام

منطق- نسبت اربع- یاسین زمانی

منطق- مفاهیم جزئی و کلی- یاسین زمانی

فلسفه

فلسفه دو- درس اول- مهدی قاسمی

فلسفه دوازدهم- درس اول- یاسین زمانی

فلسفه- درس اول فلسفه یازدهم- علی بهنام

هنر

درسمبحث و نویسنده
تاریخ هنر

آشنایی با مکاتب نقاشی - مکتب بغداد - زهرا فرمانی

درک عمومی هنرتاریخ هنر- آشنایی با تراژدی نویسان یونان باستان- ندا حبیبی
درک عمومی هنر - آزمون 1 مرداد،هنر تمدن ایلام - محمد امین طه زاده
خلاقیت نمایشیخلاقیت نمایشی - آزمون 1 مرداد، نمایش دقرون وسطی، یونان و روم - گلشن اسکندری
اسطوره و حماسه - بخش نمایش - گلشن اسکندری
خلاقیت نمایشی - آزمون 1 مرداد، پیدایش سینما - ارغوان عبدالملکی

منحصراً زبان

درس مبحث و نویسنده
زبان تخصصی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی 1 مرداد-زبان تخصصی- آیلین درخورد

نمونه سوالات گرامر مجهول 1 مرداد-منحصرا زبان-آیلین درخورد

زمان آینده در زبان انگلیسی-منحصرا زبان-آیلین درخورد

نمونه سوالات ترتیب اجزای جمله 1 مرداد-زبان تخصصی-آیلین درخورد

نکات زمان‌ها (2) در زبان انگلیسی-منحصرا زبان-آیلین درخورد

نمونه سوالات درک مطلب 1 مرداد-زبان تخصصی-آیلین درخورد

نمونه سوالات لغات منحصرا زبان 18 مرداد-زبان تخصصی-آیلین درخورد

نمونه سوالات کلوز تست آزمون 1 مرداد-زبان تخصصی-آیلین درخورد

زمان‌ها در زبان انگلیسی (1)-زبان تخصصی-آیلین درخورد

سوالات اشتباهات انگلیسی آزمون 1 مرداد 1400-زبان تخصصی- آیلین درخورد