ترازهای برتر آزمون 18 تیر در شهرشما

اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن‌ها صادر شده است در این لیست قرار دارد

ترازهای برتر آزمون 18 تیر در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 18 تیر تراز بالای 6000 دارند


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:


1 -  تراز بالای 6000 در آزمون 

2 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

3 - اگه جهش تراز داشته باشید ؛ یعنی تراز شما با میانگین ترازتان همخوانی نداشته باشد و اختلاف تراز داشته باشید ترازتان در کارنامه قرار نمی‌گیرد و بالطبع در لیست نفرات برتر نیز قرار نمی‌گیرید.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 18 تیر مرتب شده است.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.