دوشنبه‌ها با کتاب - 14 تیر

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 14 تیر

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

آبی جامع زیست شناسی

دوازدهم انسانی

آبی علوم وفنون

دوازدهم ریاضی

سه سطحی فیزیک 3

عمومی

سه سطحی فارسی 3

منحصرا زبان

زرد “Reading and Cloze test”

هنر

خلاقیت موسیقی برای کنکور هنر


یازدهم ریاضی

سه سطحی فیزیک 2

یازدهم تجربی

سه سطحی زیست شناسی 2

یازدهم انسانی

سه سطحی فارسی 2

دهم تجربی

سه سطحی زیست شناسی 1

دهم انسانی

سه سطحی فارسی 1

دهم ریاضی

سه سطحی فیزیک 1


نهم

سه سطحی ریاضی نهم

هشتم

سه سطحی ریاضی هشتم

هفتم

سه سطحی ریاضی هفتم


ششم دبستان

آبی پیمانه‌ای علوم ششم

پنجم دبستان

سه سطحی ریاضی پنجم

چهارم دبستان

سه سطحی ریاضی چهارم

سوم دبستان

سه سطحی ریاضی سوم

دوم دبستان

سه سطحی فارسی دوم

پیش دبستانی

کاربرگ آموزشی 3 تا 4 ساله‌ها


دوازدهم هنرستان

آبی پیمانه‌ای الکتروتکنیک کنکور هنرستان

یازدهم هنرستان

آبی معماری

دهم هنرستان

آبی معماری