پاسخ تشریحی کنکور خارج از کشور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخ تشریحی دروس مختلف کنکور خارج از کشور انسانی 1400 می‌آید:

پاسخ تشریحی کنکور خارج از کشور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخ تشریحی دروس مختلف کنکور خارج از کشور انسانی 1400 می آید:


ریاضی:

محمد بحیرایی:مسؤول درس ریاضی انسانی در آزمون های کانون، مؤلف کتاب آبی 

نریمان فتح اللهی: (دبیر میهمان) رتبه 74 کارشناسی ارشد عمران - دانشگاه تهران، مدرس ریاضیات کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد (تبریز)

مهدی صبوری کارخانه: (دبیر میهمان) کارشناس مهندسی هوافضا- کارشناس ارشد مهندسی هوافضا - رتبه‌ 28 دکترای هوافضا در سال ۹۶- کارشناس حقوق- مدرس فیزیک و ریاضی کنکور


اقتصاد:

سارا شریفی: ناظر علمی کتاب آبی پیمانه ای اقتصاد، گزینشگر درس اقتصاد در آزمون های کانون، کارشناسی ارشد اقتصاد


تاریخ:

حبیبه محبی: مدرس تاریخ، مؤلف کتاب آبی پیمانه ای تاریخ و جغرافیا

بهروز یحیی: مدرس تاریخ و جغرافیا، مؤلف کتاب آبی پیمانه ای تاریخ و جغرافیا، کارشناسی ارشد جغرافیا


جغرافیا:

بهروز یحیی: مدرس تاریخ و جغرافیا، مؤلف کتاب آبی پیمانه ای تاریخ و جغرافیا، کارشناسی ارشد جغرافیا


علوم اجتماعی:

محمد ابراهیم مازنی: مسؤول درس علوم اجتماعی در آزمون های کانون، رتبه 6 منطقه 3 در کنکور انسانی


روان شناسی:

مهسا عفتی: مسؤول درس روانشناسی در آزمون های کانون، رتبه 228 کنکور سراسری انسانی


عربی اختصاصی:

سید محمدعلی مرتضوی: گزینشگر درس عربی آزمون کانون، مدرس کنکور، رتبه 41 منطقه 2 کنکور سراسری 89


بقیه پاسخ های تشریحی هم به تدریج زیر این مطلب اضافه خواهد شد ....

6/2/2023 7:32:22 PM
Menu