پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر - درک عمومی ریاضی و فیزیک

پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک را آقای "دانیال قزوینیان" رتبه 317 منطقه 2 سال 92 رشته کارشناسی برق دانشگاه تهران، ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، مسئول درس درک عمومی ریاضی و فیزیک آزمون‌های کانون، مول

پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر - درک عمومی ریاضی و فیزیک

دوستان عزیز سلام

پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک را آقای "دانیال قزوینیان" رتبه ۳۱۷ منطقه 2 سال 92 رشته کارشناسی برق دانشگاه تهران، ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، مسئول درس درک عمومی ریاضی و فیزیک آزمون‌های کانون، مولف و مدرس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر سابقه همکاری با کانون 3 ماه نوشته‌اند.

می‌توانید با دانلود فایل ضمیمه پاسخ کامل را مشاهده نمایید.

6/5/2023 8:18:41 PM
Menu