فیلم | حل سوالات چالشی کنکور تجربی 1400 توسط دبیران پرمخاطب

دبیران پرمخاطب کشور در استودیو پاسخ به حل سوالات چالشی کنکور تجربی 1400 پرداخته اند

فیلم | حل سوالات چالشی کنکور تجربی 1400 توسط دبیران پرمخاطب

دبیرانی که دروس کنکور تجربی 1400 را برای شما دانش آموزان کانونی تحلیل کرده اند: 

(فیلم ها به مرور در حال بارگذاری هستند)


ادبیات:             حمیدرضا تاجیک

عربی:                حسام الدین سلیمانی 

دین و زندگی:     هادی موسوی

زبان انگلیسی:     علی قیومی

ریاضیات:           سامان سلامیان - شهروز عبدالرحمن -  سروش مویینی

فیزیک:              امیررضا خوینی ها - ارسلان رحمانی - رسول مدرسه دوست - محمد نوکنده

شیمی:               محمد رضا استاد رحیم

در این قسمت پاسخ تصویری سوالات چالشی کنکور تجربی قرار گرفته است. فیلم های مربوط به تحلیل سطح دشواری دروس از نگاه همین دبیران را با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید:

فیلم تحلیل سطح دشواری دروس


همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله بهروز نظری - مشاور تحصیلی و مدیر مجموعه پاسخ با موضوع "چرا کنکور دشوار بهتر است؟" با کلیک بر روی لینک زیر مطالعه کنید:

مقاله "چرا کنکور دشوار بهتر است؟"


پاسخ | سامانه رفع اشکال تصویری دروس

فایل های ضمیمه

حل سوال 214 - فیزیک - ارسلان رحمانی
حل سوال 50 - عربی - حسام الدین سلیمانی
حل سوال 67 - دینی - هادی موسوی
حل سوال 69 - دینی - هادی موسوی
حل سوال 46 -عربی - حسام الدین سلیمانی
حل سوال 174 - زیست - محمد امین بیگی
حل سوال 216 - فیزیک - امیررضا خوینی ها
حل سوال 236 - شیمی - محمدرضا استاد رحیم
حل سوال 239 - شیمی - محمد رضا استاد رحیم
حل سوال 145 - ریاضی - سروش مویینی
حل سوال 10 - ادبیات - حمید رضا تاجیک
حل سوال 210 - فیزیک - محمد نوکنده
حل سوال 141 - ریاضی - سامان سلامیان
حل سوال 196 - زیست - وحید شایسته
6/10/2023 3:56:09 AM
Menu