پاسخ تشریحی درس «عربی اختصاصی» کنکور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخنامه‌های تشریحی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی 1400 را که توسط دبیران نوشته شده مشاهده می‌فرمایید.

پاسخ تشریحی درس «عربی اختصاصی» کنکور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخنامه‌های تشریحی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی 1400 را که توسط دبیران نوشته شده  مشاهده می‌فرمایید.


1) پیروز وجان: (دبیر مهمان) کارشناس زبان و ادبیات عرب دانشگاه گیلان، مدرس عربی

2) علیرضا صیّاد:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد، دبیر مدارس تیزهوشان

3) سید محمدعلی مرتضوی: گزینشگر درس عربی آزمون کانون، مدرس کنکور، رتبه 41 منطقه 2 کنکور سراسری 89