پاسخ تشریحی روان شناسی کنکور انسانی 1400

افرادی که در درس روان شناسی کنکور انسانی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:

پاسخ تشریحی روان شناسی کنکور انسانی 1400

افرادی که در درس روان شناسی کنکور انسانی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:


1) مهسا عفتی: مسؤول درس روانشناسی در آزمون های کانون، رتبه 228 کنکور سراسری انسانی