انتشار دفترچه سئوالات وکلیداولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

دفترچه سئوالات به همراه کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 1400 منتشر شد.

انتشار دفترچه سئوالات وکلیداولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

دفترچه سئوالات به همراه کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ در پنج نوبت صبح و عصر روز شنبه ۵ تیر، صبح و عصر روز یکشنبه ۶ تیر و صبح دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ در ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور (۳۰ شهر) بطور همزمان برگزار شد.

از مجموع ۱۶ هزار و ۸۳۵ نفر/ رشته ثبت نام کرده در آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۱۹ نفر (حدود ۷۵.۵ درصد) در جلسه آزمون حاضر شدند و ۴ هزار و ۱۱۶ نفر (حدود ۲۴.۵ درصد) غایب بودند.

دفترچه سوالات عمومی همه نوبت ها به همراه کلید اولیه دفترچه عمومی و دفترچه تخصصی تمامی رشته ها در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان می توانند به صورت اینترنتی فرم درخواست بررسی سئوال را تکمیل کنند تا پس از رسیدگی کلید نهایی اعلام شود.


منبع :